Biuro Badania Sprawozdań Finansowych

Rewimar Sp. z o. o.

Biuro Badania Sprawozdań Finansowych "Rewimar" Sp. z o.o.


działa od roku 1994.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162848.
Kapitał zakładowy 50.000,00 zł.
NIP 956 00 04 481
Regon 870253753

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Nr ewidencyjny 922.
Sygnatariusz kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości Nr ewidencyjny A-1292.

Zarząd:
Marianna Sobieraj - Prezes Zarządu
Katarzyna Kowalczyk - Wiceprezes Zarządu

O FIRMIE